Opettajalle B

 • Opetusluvan myöntämisen ehdot

  Opetusluvan myöntää 1.1.2016 alkaen Trafi. Sitä haetaan Trafin palveluntuottajalta eli asuinpaikkakunnan Ajovarma Oy:ltä, joka tutkii, ettei opetusluvan myöntämiselle ole esteitä. B-luokan opetuslupa voidaan myöntää kun:
  • opetusluvan hakijaa ei voida pitää opetustehtävään sopimattomana liikennerikkomusten tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi.
  • opetusluvan hakijan vähimmäisikä on 25 vuotta.
  • hakijalla voimassaoleva B-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolme vuotta.
  • oppilas on täyttänyt 17 vuotta.

  Opetusluvan muut ehdot

  • opetuslupaan voidaan merkitä luvanhaltijoiksi kaksi henkilöä ja kaksi opetettavaa, jos opettaja tai opettajat ovat opetettavan tai opetettavien vanhempia, isovanhempia tai muita huoltajia taikka lapsia, lapsenlapsia tai sisaruksia. Jos opetuslupa myönnetään kahdelle henkilölle, toinen heistä on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi. Vastuullinen opettaja vastaa opetuksen asianmukaisesta antamisesta.
  • ellei opettaja ole opetettavan vanhempi, isovanhempi, huoltaja, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus hakijalle voidaan myöntää enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana
  • perusvaiheen opetuslupa on voimassa enintään kaksi vuotta ja se koskee ainoastaan perusvaiheen kuljettajaopetusta.
  • opetuslupa on aina oppilaskohtainen. Samalla opetusluvalla ei voi opettaa useampia henkilöitä.
  • hakijalla voi samanaikaisesti olla voimassa enintään kaksi opetuslupaa.
  • mikäli opetuksessa käytetään useampaa ajoneuvoa, ne on merkittävä opetuslupaan.
  • opetusta ei saa aloittaa ennen opetusluvan myöntämistä.
  • opetuslupa on pidettävä aina opetusajossa mukana.
 • Kuinka haen opetuslupaa?

  Ennen opetusluvan hakemista tulee
  • opetusajoneuvo muutos katsastaa katsastusasemalla ja
  • opetusluvan hakijan tulee suorittaa hyväksytysti opetusluvan hakijan teoriakoe kuljettajantutkintoja vastaanottavassa palvelupisteessä.

  Edellisten suorittamisen järjestyksellä ei ole merkitystä.


  Seuraava vaihe on mennä yhdessä Ajovarma Oy:n lähimpään palvelupisteeseen. Opetuslupa on Trafin myöntämä maksullinen lupa, jonka hinta on 30,00 € (1.1.2016 alkaen). Tähän hintaan lupaan voidaan merkitä kaksi luvanhaltijaa.

  Ota katsastusasemalle (Ajovarma Oy:n palvelupiste) mukaan:

  • opetuslupahakemus täytettynä (saa katsastusasemalta)
  • todistus opetusajoneuvon hyväksymisestä
  • todistus opetusluvan hakijan teoriakokeen hyväksytystä suorittamisesta
  • opetusajoneuvon rekisteröintitodistus
  • hakemukseen tulee liittää ajoneuvon omistajan suostumus, jos omistaja tai haltija ei ole perheenjäsen.
  • opettajan B-luokan ajokortti
  • oppilaan ajokorttilupahakemus, johon liitteeksi
   • 2 passivalokuvaa
   • nuorison terveystodistus (enintään viisi vuotta aikaisemmin annettu) tai lääkärintodistus ajokorttia varten (enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu)
   • katsastusasemalla oppilas täyttää myös lomakkeen, jossa kysytään, onko hänellä entuudestaan ajokortti ja onko hän ajokiellossa jossain EU- tai ETA-valtiossa.
   • 40 € (alkaen 1.1.2016) ajokorttilupamaksuun
  • oppilaan henkilötodistus (esim. passi)

  Huomioi että sekä opettaja että oppilas on oltava paikalla yhtä aikaa!

 • Opetusluvan hakuprosessi kaaviona

  Opetuslupaprosessin kaavio
 • Opetuslupaopettajan teoriakoe

  Opetusluvan hakijan on läpäistävä teoriakoe, joka tehdään tietokoneella katsastusasemalla. Varaa aika suoraan Ajovarma Oy:n palvelupisteestä; katso yhteystiedot.


  Ota teoriakokeeseen mukaan:

  • ajokortti
  • teoriakoemaksu 31 € (suullinen teoriakoe maksaa 94 €) (hinnat alkaen 1.1.2016)
  HUOM! Matkapuhelinta et voi viedä koetilaan!

  Teoriakoe sisältää

  • 20 opetuslupaa (OLB) koskevasta kirjallisesta kysymyksestä
  • 10 luokkakohtaista B-luokan kysymystä
  • 50 tilannekysymystä (animoidut tilannekuvat)

  Alkaen 1.1.2016 kysymyskohtaista aikarajaa ei enää ole, vaan koko kokeen suorittamiseen on aikaa yhteensä 30 minuuttia. Luokkakohtaiset ja tilannekysymykset kysymykset ovat samoja kuin B-ajokortin teoriakokeessa. Katso kysymysten aiheet välilehdestä ” Oppilaalle”, valitse B ja valikko ”Kuljettajatutkinto”. Opetuslupaa koskevissa kysymyksissä käsitellään keskeisiä kuljettajaopetukseen liittyviä asioita.

  Kysymysten aihepiirit ovat seuraavat:

  1. Ajokortti ja opetuslupa
  2. Opettaminen ja oppiminen
  3. Liikenteen vuorovaikutus
  4. Liikenteen vaikutus ympäristöön
  5. Oppilas kuljettajana
  6. Ajokorttiopetus ja tienkäyttäjät
  7. Opettaminen ja ajaminen liikennesääntöjä noudattaen
  8. Ajokorttiopetus ja liikennetilanteet
  9. Liikenteen riskit ja vaaratilanteet
  10. Opettaminen ja ajaminen vaikeissa olosuhteissa

  Teoriakoe on mahdollista suorittaa myös suullisesti mikäli:

  • sinun äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, etkä hallitse hyvin kumpaakaan näistä
  • olet lukutaidoton, kuuro
  • sinulla on lukihäiriö (tarvitset kirjallisen lukihäiriölausunnon)
  • teoriakoe on hylätty kolme kertaa.

  Suullinen teoriakoe tarkoittaa sitä että sinulla ei ole pakkotahtisuutta. Aikaa koko suullisen teoriakokeen käymiseen on 60 minuuttia. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää tulkkia. Vastaat kuitenkin itse tulkin aiheuttamista kuluista.

  Teoriakokeen hyväksyminen

  Teoriakoe hyväksytään, mikäli
  • opetuslupaa koskevissa kysymyksissä on enintään 3 virhettä 20:stä
  • luokkakohtaisissa kysymyksissä enintään 2 virhettä 10:stä
  • tilannekysymyksissä on enintään 5 virhettä 50:stä

  Kokeen kolme osiota arvostellaan yhtenä kokonaisuutena. Yhden osion hylkääminen johtaa koko kokeen hylkäämiseen. Uuteen teoriakokeeseen voi tulla aikaisintaan seuraavana päivänä hylätyn kokeen jälkeen. Hyväksytysti suoritettu opetusluvan hakijan teoriakoe on voimassa kolme vuotta. Teoriakokeen uusinta maksaa myös 31 €.

  Valmistaudu opetuslupaopettajan teoriakokeeseen tilaamalla WEBAUTO OL Opettajan B-Basic paketin.

 • Opetusajoneuvon varustaminen ja hyväksyminen

  Opetusajoneuvon vaatimukset
  • normaalirakenteinen vähintään neljälle henkilölle rekisteröity henkilöauto tai B-luokan pakettiauto tai asuntoauto
  • erillinen jarrupoljin opettajalle
  • turvavyöt opettajalle ja oppilaalle
  • opetusajoneuvon tunnus. Valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on 16–25 cm
  • opettajalle ulkopuolinen taustapeili (auton oma oikeanpuoleinen peili käy, jos säätö riittävä)
  • suosituksena erillinen sisäpeili opettajalle

  Opetusajoneuvon polkimien ja muiden varusteiden asentamisen voi tehdä itsekin, mutta autokorjaamot auttavat sinua mielellään. Varsinkin opetuspolkimen asennus (joka on kuitenkin jarrupoljin) on paras teettää ammattilaisella. Varaosaliikkeistä voit tiedustella poljinpakettia ja autokorjaamokin hankkii sen omia polkujaan.

  Kun asennus on tehty, varaa aika opetusajoneuvon katsastukseen osoitteesta www.ajovarma.fi
  Kun ajoneuvo on muutoskatsastettu, siitä tallennetaan ajoneuvolle seuraava erikoisehto rekisteröintitodistuksen tekniseen osaan: Hyväksytty käytettäväksi kuljettajaopetukseen opetusluvalla. Opetusvarustus poistettava xx.xx.20xx mennessä.

 • Opetuksen toteuttaminen

  Teoria- ja ajo-opetuksen antamisesta Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti vastaa opetusluvan haltija.

  Teoriaopetus

  • oppilaalle on annettava teoriaopetusta vähintään 19 tuntia.
  • yksi teoriatunti kestää vähintään 45 minuuttia.

  Ajo-opetus

  • ajo-opetusta on annettava liikenteessä vähintään 18 ajotuntia. Pimeän opetus sisältyy perusopetuksen vähimmäismäärään.
  • yhden ajotunnin pituus on 50 minuuttia, jonka voi jakaa kahteen 25 minuutin jaksoon.
  • ajo-opetukseen on sisällytettävä maantieajo-opetusta taajaman ulkopuolella vähintään 3,5 tuntia. Maantieajo-opetus tulee sijoittaa opetuksen jälkipuoliskolle, jolloin oppilaalla on edellytyksiä havaintojen tekoon maantienopeuksissa.
  • ajo-opetusta saa antaa minä viikonpäivänä tahansa, missä tahansa Suomessa.
  • ajo-opetuksen aikana opetusajoneuvossa saa olla matkustajia.
  • ajo-opetuksessa opettaja katsotaan kuljettajaksi. Opettajan on istuttava oppilaan vieressä ajo-opetusta annettaessa.

  Opetuksen kirjaaminen

  • opetuksen eteneminen pitää kirjata opetuskorttiin
   • voit käyttää Liikenteen turvallisuusviraston E504-lomaketta.
   • tai voit kirjata opetuksen sähköisesti WEBAUTO OL-opetuskorttiimme.
   • opetuskortti on oltava asianmukaisesti täytettynä.
  • opetuksen yhteenveto tehdään opetus- ja tutkintotodistukseen (lomake E100). Lomakkeita saa kuljettajantutkintoja vastaanottavalta palvelupisteeltä.
   • lomake pitää täyttää opetustietojen osalta ja opetuslupaopettajan on allekirjoitettava lomake. Se tuodaan myös mukana kuljettajatutkintoon.

  Opetuksen aiheet

  • opetuksen aiheet noudattavat hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.
  • klikkaa tästä ja tutustu opetussuunnitelmaan.

  Kuinka saan oppilaastani vastuullisen ja turvallisen ajoneuvon kuljettajan?

  • saat vinkkejä ja malleja opettamiseen ja oppimiseen rekisteröitymällä palveluumme ja hankkimalla opettajan paketin.
 • Opetuksen kustannukset

  Opetuslupaopetuksen kustannukset jakaantuvat viranomaiskustannuksiin, opetusajoneuvon varustamiseen ja varsinaisen opettamisen kuluihin. Seuraavassa taulukko.

  1 Viranomaiskustannukset
  Kulu Kenelle
  Opetuslupaopettajan teoriakoe 31,00 € Tutkintoviranomainen
  Opetusajoneuvon katsastus n. 40 - 50 € Katsastusviranomainen
  Opetuslupa 30,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan ajokorttilupa 40,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan teoriakoe 31,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan ajokoe 65,00 € Tutkintoviranomainen
  Ajokorttimaksu 30,00 € Tutkintoviranomainen
  YHTEENSÄ n. 300 €

  Lisäksi ajokorttilupahakemukseen liitteet passikuvat ja lääkärintodistus tai nuorison terveystodistus.

  2 Opetusajoneuvon varustaminen
  Kulu Kenelle
  Opetuspoljinpaketti 100 - 150 € Varaosaliike
  Opettajan sisäpeili n. 20 € Varaosaliike
  Opettajan peili ulos n. 20 € Varaosaliike
  Opetuskolmio n. 10 € Varaosaliike
  Poljinpaketin ja peilin asennus n. 200 - 300 € Autokorjaamo
  YHTEENSÄ n. 400 - 500 €

  Yllämainitut hinnat ovat vain suuntaa antavia. Opetuspoljinpaketti ja sen asennuksen hinta riippuu suoraan polkimien laadusta ja ajoneuvosta, johon se asennetaan. Joihinkin autoihin asennus menee muutamassa tunnissa ja joihinkin saattaa mennä useita tunteja. Myös korjaamon työn tuntihinta vaikuttaa asiaan, sekä tietenkin se että asian pystyy hoitamaan itse.

  3 Opetuksen kulut
  Kulu Kenelle
  Ajoneuvon polttoaineet satoja euroja Öljy-yhtiöt
  Ajoneuvon km kulut xx €/km
  Opettajien ajankäyttö xx €/h
  Liukkaankelin ratamaksu 40 - 70 € Ajoharjoittelurata
  WEBAUTO OL-palvelut **alkaen 19,00 € Opetusluvalla.fi
  YHTEENSÄ satoja euroja

  Opetuksen kulut ovat hyvin pitkälle riippuvaisia ajokilometrimäärästä ja ajoneuvon polttoaineen kulutuksesta sekä polttoaineesta itsestään (bensiini, diesel, hybridi). Joka tapauksessa puhutaan sadoista euroista ja samalla myös ekologisilla valinnoilla ja ajotavalla saadaan merkittäviä säästöjä näihin kuluihin.

Uusi
ajokorttilaki
tuli voimaan

1.7.2018.

Uutta vastaavaa teoriakoetta voit harjoitella osoitteessa netreeni.fi

Opetusluvalla.fi-sivustolla olevat tekstit perustuvat ennen 1.7.18 voimassaolleeseen ajokorttilakiin.

Päivitämme opetusluvalla.fi-sivuston syksyn 2018 aikana.

Katso lisää Trafin sivulta