Opettajalle A (A1-, A2- ja A-opetukset)

 • Opetusluvan myöntämisen ehdot

  Opetusluvan myöntää 1.1.2016 alkaen Trafi. Sitä haetaan Trafin palveluntuottajalta eli asuinpaikkakunnan Ajovarma Oy:ltä, joka tutkii, ettei opetusluvan myöntämiselle ole esteitä. A-luokan opetuslupa voidaan myöntää kun:
  • opetusluvan hakijaa ei voida pitää opetustehtävään sopimattomana liikennerikkomusten tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi.
  • hakijalla voimassaoleva vastaavan luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolme vuotta.
  • lupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin oppilas täyttää säädetyn iän, joka A1-luokassa on 16 vuotta, A2-luokassa 18 vuotta ja A-luokassa 24 vuotta.

  Opetusluvan muut ehdot

  • opetuslupa on oppilaskohtainen, eikä samalla luvalla voi opettaa useampia henkilöitä.
  • yksi hakija voi saada enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Jos opettaja on opetettavan lähisukulainen tai huoltaja, hakija voi saada useampiakin opetuslupia. Lähisukulaiseksi luetaan opetettavan vanhempi, isovanhempi, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus.
  • opetuslupa on voimassa 9 kuukautta.
  • opetusta ei saa aloittaa ennen opetusluvan myöntämistä.
  • opetuslupa on pidettävä aina opetusajossa mukana.
  • opetuslupa päättyy kun ajokoe on hyväksytty.
 • Kuinka haen opetuslupaa?

  Ennen opetusluvan hakemista tulee
  • opetusluvan hakijan tulee suorittaa hyväksytysti opetusluvan hakijan teoriakoe kuljettajantutkintoja vastaanottavassa palvelupisteessä (Ajovarma Oy).

  Seuraava vaihe on mennä yhdessä Ajovarma Oy:n lähimpään palvelupisteeseen. Opetuslupa on Trafin myöntämä maksullinen lupa, jonka hinta on 30,00 € (1.1.2016 alkaen). Tähän hintaan lupaan voidaan merkitä kaksi luvanhaltijaa.

  Ota mukaan:
  • opetuslupahakemus täytettynä (saa katsastusasemalta)
  • todistus opetusluvan hakijan teoriakokeen hyväksytystä suorittamisesta
  • opettajan vähintään vastaava moottoripyörän -luokan ajokortti
  • oppilaan ajokorttilupahakemus, johon liitteeksi
   • 2 passivalokuvaa
   • nuorison terveystodistus (enintään viisi vuotta aikaisemmin annettu) tai lääkärintodistus ajokorttia varten (enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu)
   • oppilas täyttää myös lomakkeen, jossa kysytään, onko hänellä entuudestaan ajokortti ja onko hän ajokiellossa jossain EU- tai ETA-valtiossa.
   • 40 € ajokorttilupamaksuun
  • oppilaan henkilötodistus (esim. passi)

  Huomioi että sekä opettaja että oppilas on oltava paikalla yhtä aikaa!

 • Opetusluvan hakuprosessi kaaviona

  Opetuslupaprosessin kaavio
 • Opetuslupaopettajan teoriakoe

  Opetusluvan hakijan on läpäistävä teoriakoe, joka tehdään tietokoneella katsastusasemalla. Varaa aika suoraan Ajovarma Oy:n palvelupisteestä; katso yhteystiedot.


  Ota teoriakokeeseen mukaan:
  • ajokortti
  • teoriakoemaksu 31 € (suullinen teoriakoe maksaa 94 €) (hinnat alkaen 1.1.2016)
  HUOM! Matkapuhelinta et voi viedä koetilaan!

  Teoriakoe sisältää

  • 20 opetuslupaa (OL) koskevasta kirjallisesta kysymyksestä
  • 10 luokkakohtaista A-luokan kysymystä
  • 30 tilannekysymystä (animoituja kuvia)

  Alkaen 1.1.2016 kysymyskohtaista aikarajaa ei enää ole, vaan koko kokeen suorittamiseen on aikaa yhteensä 30 minuuttia. Luokkakohtaiset ja tilannekysymykset kysymykset ovat samoja kuin A-ajokortin teoriakokeessa. Katso kysymysten aiheet välilehdestä "Oppilaalle", valitse A ja valikko "Kuljettajatutkinto".
  Opetuslupaa koskevissa kysymyksissä käsitellään keskeisiä moottoripyörä-opetukseen liittyviä asioita.

  Kysymysten aihepiirit ovat seuraavat:

  1. Kaista-ajo
  2. Väistämissäännöt
  3. Pysähtyminen ja pysäköinti
  4. Ohittaminen
  5. Liikennejärjestelmä
  6. Ajamaan opettaminen
  7. Liikenteessä opettaminen

  Teoriakoe on mahdollista suorittaa myös suullisesti mikäli:

  • sinun äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, etkä hallitse hyvin kumpaakaan näistä
  • olet lukutaidoton, kuuro
  • sinulla on lukihäiriö (tarvitset kirjallisen lukihäiriölausunnon)
  • teoriakoe on hylätty kolme kertaa.

  Suullinen teoriakoe tarkoittaa sitä että sinulla ei ole pakkotahtisuutta. Aikaa koko suullisen teoriakokeen käymiseen on 60 minuuttia. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää tulkkia. Vastaat kuitenkin itse tulkin aiheuttamista kuluista.

  Teoriakokeen hyväksyminen

  Teoriakoe hyväksytään, mikäli

  • opetuslupaa koskevissa kysymyksissä on enintään 3 virhettä 20:stä
  • luokkakohtaisissa kysymyksissä enintään 2 virhettä 10:stä
  • tilannekysymyksissä on enintään 4 virhettä 30:stä

  Kokeen kolme osiota arvostellaan yhtenä kokonaisuutena. Yhden osion hylkääminen johtaa koko kokeen hylkäämiseen. Uuteen teoriakokeeseen voi tulla aikaisintaan seuraavana päivänä hylätyn kokeen jälkeen. Hyväksytysti suoritettu opetusluvan hakijan teoriakoe on voimassa kolme vuotta. Teoriakokeen uusinta maksaa myös 31 €.

  Valmistaudu opetuslupaopettajan teoriakokeeseen tilaamalla WEBAUTO OL Opettajan A-Basic paketin.

 • Opetusajoneuvon vaatimukset ja varusteet

  Opetusajoneuvon vaatimukset

  A1-luokka A2-luokka A-luokka
  Opetusajoneuvo
  • kaksipyöräinen
  • sylinteritilavuus enintään 125 cm3
  • enimmäisteho 11 kW
  • teho/painosuhde enintään 0,1 kW/kg
  • kaksipyöräinen
  • sylinteritilavuus yli 125 cm3
  • teho yli 11 kW ja enintään 35 kW
  • teho/painosuhde yli 0,1 kW/kg ja enintään 0,2 kW/kg
  • ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli 70 kW
  • kaksipyöräinen
  • teho yli 35 kW
  Tutkintoajoneuvo
  • teho enintään 11 kW
  • teho/painosuhde enintään 0.1 kW/kg
  • suurin rakenteellinen nopeus vähintään 90 km/h
  • jos polttomoottori, sylinteritilavuus vähintään 115 cm3
  • jos sähkömoottori, teho/painosuhde vähintään 0.08 kW/kg
  • teho vähintään 20 kW ja enintään 35 kW
  • teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg
  • jos polttomoottori, sylinteritilavuus vähintään 395 cm3
  • jos sähkömoottori, teho/painosuhde vähintään 0,15kW/kg
  • ei saa olla muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli 70 kW
  • paino vähintään
   175 kg
  • teho vähintään
   50 kW
  • jos polttomoottori, sylinteritilavuus vähintään 595 cm3
  • jos sähkömoottori, teho/painosuhde vähintään 0,25 kW/kg
  • 30.12.2018 asti siirtymäsäännös paino- ja tehovaatimuksille

  Kuljettajantutkinnon ajokokeessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä ajo-opetuksessa käytettäviä ajoneuvoja koskevat vaatimukset. Yleensä ajokokeessa käytetään samaa ajoneuvoa kuin ajo-opetuksessa.

  Opetusajoneuvon varusteet

  • Opettajaa varten erillinen jarruvipu tai jarrupoljin, joka vaikuttaa kaikkiin pyöriin, jos ajo-opetusta annettaessa opettaja on mukana pyörässä.
  • Opetusajoneuvon tunnus on valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on 16–25 cm.
   • kiinnitetty taakse näkyvälle paikalle, ei saa peittää rekisteri-kilpeä eikä valoja tai
   • kiinnitetty opettajan selkään jos opettaja on mukana ajoneuvossa.
  • ajo-opetusta annettaessa opettajan on annettava ajo-ohjeet radion välityksellä ja oppilaalla on oltava tarvittavat laitteet ohjeiden vastaanottamista varten
 • Opetuksen toteuttaminen

  Teoria- ja ajo-opetuksen antamisesta Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti vastaa opetusluvan haltija.

  Teoriaopetus

  • oppilaalle on annettava teoriaopetusta vähintään 12 tuntia.
  • yksi teoriatunti kestää vähintään 45 minuuttia.

  Ajo-opetus

  • ajo-opetusta on annettava yhteensä vähintään 9 ajotuntia.
   • ennen liikenteessä tapahtuvaa ajo-opetusta oppilaan tulee hallita liikennettä ja kuljettajaa koskevat perustiedot. Lisäksi oppilaan moottoripyörän käsittelytaidon on oltava riittävä ennen liikenteeseen siirtymistä. Tämä ns. käsittelyopetus on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä järjestämään yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella.
   • mikäli oppilaalla on suoritettuna aikaisempi AM- tai B- ajokortti vähentää se sekä vaadittavan minimiteorian että -ajon määrää. Katso tarkemmin oppilaan kohdasta Poikkeukset opetusvaatimuksista.
  • yhden ajotunnin pituus on 50 minuuttia, jonka voi jakaa kahteen 25 minuutin jaksoon.
  • ajo-opetusta saa antaa minä viikonpäivänä tahansa, missä tahansa Suomessa.
  • ajo-opetuksen aikana opetusajoneuvossa ei saa kuljettaa matkustajia.
  • ajo-opetuksessa oppilas katsotaan kuljettajaksi.

  Opetuksen kirjaaminen

  • opetuksen eteneminen pitää kirjata opetuskorttiin
   • voit käyttää Liikenteen turvallisuusviraston E504-lomaketta.
   • tai voit kirjata opetuksen sähköisesti WEBAUTO OL-opetuskorttiimme.
   • opetuskortti on oltava asianmukaisesti täytettynä.
  • opetuksen yhteenveto tehdään opetus- ja tutkintotodistukseen (lomake E100). Lomakkeita saa kuljettajantutkintoja vastaanottavalta palvelupisteeltä.
   • lomake pitää täyttää opetustietojen osalta ja opetuslupaopettajan on allekirjoitettava lomake. Se tuodaan myös mukana kuljettajatutkintoon.

  Opetuksen aiheet

  • opetuksen aiheet noudattavat hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.
  • klikkaa tästä ja tutustu opetussuunnitelmaan.
  Kuinka saan oppilaastani vastuullisen ja turvallisen ajoneuvon kuljettajan?
  • saat vinkkejä ja malleja opettamiseen ja oppimiseen rekisteröitymällä palveluumme ja hankkimalla opettajan paketin.
 • Opetuksen kustannukset

  Opetuslupaopetuksen kustannukset jakaantuvat viranomaiskustannuksiin ja varsinaisen opettamisen kuluihin. Seuraavassa taulukko.

  1 Viranomaiskustannukset
  Kulu Kenelle
  Opetuslupaopettajan teoriakoe 31,00 € Tutkintoviranomainen
  Opetuslupa 30,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan ajokorttilupa 40,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan teoriakoe 31,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan ajokoe 65,00 € Tutkintoviranomainen
  Ajokorttimaksu 30,00 € Tutkintoviranomainen
  YHTEENSÄ n. 300 €

  Lisäksi ajokorttilupahakemukseen liitteet passikuvat ja lääkärintodistus tai nuorison terveystodistus.

  2 Opetusajoneuvon varustaminen
  Kulu Kenelle
  Opetuskolmio n. 10 € Varaosaliike
  Radiolaitteet pyörien välille n. 200 - 500 € MP-liike
  YHTEENSÄ n. 200 - 500 €

  Yllämainitut hinnat ovat vain suuntaa antavia. Radiolaitteet ovat muutenkin motoristin peruskauraa ja niiden laatuun kannattaa satsata.

  3 Opetuksen kulut
  Kulu Kenelle
  Ajoneuvon polttoaineet xx €/km Öljy-yhtiöt
  Opettajien ajankäyttö xx €/h
  WEBAUTO OL-palvelut **alkaen 19,00 € Opetusluvalla.fi
  YHTEENSÄ xx

Uusi
ajokorttilaki
tuli voimaan

1.7.2018.

Uutta vastaavaa teoriakoetta voit harjoitella osoitteessa netreeni.fi

Opetusluvalla.fi-sivustolla olevat tekstit perustuvat ennen 1.7.18 voimassaolleeseen ajokorttilakiin.

Päivitämme opetusluvalla.fi-sivuston syksyn 2018 aikana.

Katso lisää Trafin sivulta