Opettajalle AM 120 (mopo)

 • Opetusluvan myöntämisen ehdot

  Opetusluvan myöntää 1.1.2016 alkaen Trafi. Sitä haetaan Trafin palveluntuottajalta eli asuinpaikkakunnan Ajovarma Oy:ltä, joka tutkii, ettei opetusluvan myöntämiselle ole esteitä. AM120-luokan opetuslupa voidaan myöntää kun:
  • hakijalla tulee olla 19.1.2013 jälkeen myönnetty AM/120-ajokortti tai aikavälillä 1.6.2011-18.1.2013 myönnetty M-luokan ajokortti, johon liittyvä kuljettajantutkinto on suoritettu mopolla tai A-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolmen vuoden ajan. 1.6.2011 tai sitä aikaisemmin myönnetty M-luokan ajokortti ei oikeuta antamaan kuljettajaopetusta. Myöskään B-luokan kortti ei oikeuta antamaan opetusta.
  • opetusluvan hakijan vähimmäisikä on 21 vuotta.
  • muuten opetusluvan myöntämiseen sovelletaan B-luokan opetusluvan myöntämisen edellytyksiä näillä em. poikkeuksilla
  • oppilas on täyttänyt 14,5 vuotta.

  Opetusluvan muut ehdot

  • opetuslupa on oppilaskohtainen, eikä samalla luvalla voi opettaa useampia henkilöitä.
  • yksi hakija voi saada enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Jos opettaja on opetettavan lähisukulainen tai huoltaja, hakija voi saada useampiakin opetuslupia. Lähisukulaiseksi luetaan opetettavan vanhempi, isovanhempi, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus.
  • opetuslupa on voimassa 9 kuukautta.
  • opetusta ei saa aloittaa ennen opetusluvan myöntämistä.
  • opetuslupa on pidettävä aina opetusajossa mukana.
  • opetuslupa päättyy kun käsittelykoe on hyväksytty.
 • Kuinka haen opetuslupaa?

  Ennen opetusluvan hakemista tulee
  • opetusluvan hakijan tulee suorittaa hyväksytysti opetusluvan hakijan teoriakoe kuljettajantutkintoja vastaanottavassa palvelupisteessä.

  Seuraava vaihe on mennä yhdessä Ajovarma Oy:n lähimpään palvelupisteeseen. Opetuslupa on Trafin myöntämä maksullinen lupa, jonka hinta on 30,00 € (1.1.2016 alkaen). Tähän hintaan lupaan voidaan merkitä kaksi luvanhaltijaa.

  Ota mukaan:
  • opetuslupahakemus täytettynä (saa katsastusasemalta)
  • todistus opetusluvan hakijan teoriakokeen hyväksytystä suorittamisesta
  • opettajan vähintään mopo tai moottoripyörän -luokan ajokortti
  • oppilaan ajokorttilupahakemus, johon liitteeksi
   • 2 passivalokuvaa
   • nuorison terveystodistus (enintään viisi vuotta aikaisemmin annettu) tai lääkärintodistus ajokorttia varten (enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu)
   • huoltajien kirjallinen suostumus haettaessa lupaa mopokorttia varten, mikäli hakija on alle 18-vuotias
   • oppilas täyttää myös lomakkeen, jossa kysytään, onko hänellä entuudestaan ajokortti ja onko hän ajokiellossa jossain EU- tai ETA-valtiossa.
   • 40 € ajokorttilupamaksuun
  • oppilaan henkilötodistus (esim. passi)

  Huomioi että sekä opettaja että oppilas on oltava paikalla yhtä aikaa!

 • Opetusluvan hakuprosessi kaaviona

  Opetuslupaprosessin kaavio
 • Opetuslupaopettajan teoriakoe

  Opetusluvan hakijan on läpäistävä teoriakoe, joka tehdään tietokoneella katsastusasemalla. Varaa aika suoraan Ajovarma Oy:n palvelupisteestä; katso yhteystiedot.


  Ota teoriakokeeseen mukaan:
  • ajokortti
  • teoriakoemaksu 31 € (suullinen teoriakoe maksaa 94 €) (hinnat alkaen 1.1.2016)
  HUOM! Matkapuhelinta et voi viedä koetilaan!

  Teoriakoe sisältää

  • 20 opetuslupaa (OL) koskevasta kirjallisesta kysymyksestä
  • 10 luokkakohtaista AM120-luokan kysymystä
  • 15 tilannekysymystä (animoidut kuvat)

  Alkaen 1.1.2016 kysymyskohtaista aikarajaa ei enää ole, vaan koko kokeen suorittamiseen on aikaa yhteensä 30 minuuttia. Luokkakohtaiset ja tilannekysymykset kysymykset ovat samoja kuin AM120-ajokortin teoriakokeessa. Katso kysymysten aiheet välilehdestä "Oppilaalle", valitse AM120 ja valikko "Kuljettajatutkinto".
  Opetuslupaa koskevissa kysymyksissä käsitellään keskeisiä mopo-opetukseen liittyviä asioita.

  Kysymysten aihepiirit ovat seuraavat:

  1. Väistämissäännöt
  2. Pysähtyminen ja pysäköinti
  3. Liikennejärjestelmä
  4. Ajamaan opettaminen
  5. Liikenteessä opettaminen

  Teoriakoe on mahdollista suorittaa myös suullisesti mikäli:

  • sinun äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, etkä hallitse hyvin kumpaakaan näistä
  • olet lukutaidoton, kuuro
  • sinulla on lukihäiriö (tarvitset kirjallisen lukihäiriölausunnon)
  • teoriakoe on hylätty kolme kertaa.

  Suullinen teoriakoe tarkoittaa sitä että sinulla ei ole pakkotahtisuutta. Aikaa koko suullisen teoriakokeen käymiseen on 60 minuuttia. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää tulkkia. Vastaat kuitenkin itse tulkin aiheuttamista kuluista.

  Teoriakokeen hyväksyminen

  Teoriakoe hyväksytään, mikäli

  • opetuslupaa koskevissa kysymyksissä on enintään 3 virhettä 20:stä
  • luokkakohtaisissa kysymyksissä enintään 2 virhettä 10:stä
  • tilannekysymyksissä on enintään 2 virhettä 15:stä

  Kokeen kolme osiota arvostellaan yhtenä kokonaisuutena. Yhden osion hylkääminen johtaa koko kokeen hylkäämiseen. Uuteen teoriakokeeseen voi tulla aikaisintaan seuraavana päivänä hylätyn kokeen jälkeen. Hyväksytysti suoritettu opetusluvan hakijan teoriakoe on voimassa kolme vuotta. Teoriakokeen uusinta maksaa myös 31 €.

  Valmistaudu opetuslupaopettajan teoriakokeeseen tilaamalla WEBAUTO OL Opettajan AM120-Basic paketin.

 • Opetusajoneuvo

  Opetusajoneuvon vaatimukset

  • Opetusajoneuvon tunnus on valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on 16–25 cm.
   • kiinnitetty taakse näkyvälle paikalle, ei saa peittää rekisteri-kilpeä eikä valoja tai
   • kiinnitetty oppilaan selkään (mopo) tai kiinnitetty opettajan selkään jos opettaja on mukana ajoneuvossa.
  • mopolla, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin (esim. mönkijä), ajo-opetusta annettaessa opettajan on annettava ajo-ohjeet radion välityksellä ja oppilaalla on oltava tarvittavat laitteet ohjeiden vastaanottamista varten.
 • Opetuksen toteuttaminen

  Teoria- ja ajo-opetuksen antamisesta Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti vastaa opetusluvan haltija.

  Teoriaopetus

  • oppilaalle on annettava teoriaopetusta vähintään 6 tuntia.
  • yksi teoriatunti kestää vähintään 45 minuuttia.

  Ajo-opetus

  • ajo-opetusta liikenteessä saadaan antaa vasta kun oppilas on täyttänyt 15 vuotta!
  • ajo-opetusta on annettava yhteensä vähintään 3 ajotuntia.
   • vähintään 1 tunti käsittelyopetusta
   • vähintään 2 tuntia ajo-opetusta liikenteessä
  • yhden ajotunnin pituus on 50 minuuttia, jonka voi jakaa kahteen 25 minuutin jaksoon.
  • ajo-opetusta saa antaa minä viikonpäivänä tahansa, missä tahansa Suomessa.
  • ajo-opetuksen aikana opetusajoneuvossa ei saa kuljettaa matkustajia tai tavaraa.
  • ajo-opetuksessa oppilas katsotaan kuljettajaksi.

  Opetuksen kirjaaminen

  • opetuksen eteneminen pitää kirjata opetuskorttiin
   • voit käyttää Liikenteen turvallisuusviraston E504-lomaketta.
   • tai voit kirjata opetuksen sähköisesti WEBAUTO OL-opetuskorttiimme.
   • opetuskortti on oltava asianmukaisesti täytettynä.
  • opetuksen yhteenveto tehdään opetus- ja tutkintotodistukseen (lomake E100). Lomakkeita saa kuljettajantutkintoja vastaanottavalta palvelupisteeltä.
   • lomake pitää täyttää opetustietojen osalta ja opetuslupaopettajan on allekirjoitettava lomake. Se tuodaan myös mukana kuljettajatutkintoon.

  Opetuksen aiheet

  • opetuksen aiheet noudattavat hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.
  • klikkaa tästä ja tutustu opetussuunnitelmaan.
  Kuinka saan oppilaastani vastuullisen ja turvallisen ajoneuvon kuljettajan?
  • saat vinkkejä ja malleja opettamiseen ja oppimiseen rekisteröitymällä palveluumme ja hankkimalla opettajan paketin.
 • Opetuksen kustannukset

  Opetuslupaopetuksen kustannukset jakaantuvat viranomaiskustannuksiin ja varsinaisen opettamisen kuluihin. Seuraavassa taulukko.

  1 Viranomaiskustannukset
  Kulu Kenelle
  Opetuslupaopettajan teoriakoe 31,00 € Tutkintoviranomainen
  Opetuslupa 30,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan ajokorttilupa 40,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan teoriakoe 31,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan käsittelykoe 28,00 € Tutkintoviranomainen
  Ajokorttimaksu 30,00 € Tutkintoviranomainen
  YHTEENSÄ n. 200 €

  Lisäksi ajokorttilupahakemukseen liitteet passikuvat ja lääkärintodistus tai nuorison terveystodistus.

  2 Opetusajoneuvon varustaminen
  Kulu Kenelle
  Opetuskolmio n. 10 € Varaosaliike
  Radiolaitteet pyörien välille n. 200 - 500 € MP-liike
  YHTEENSÄ n. 200 - 500 €

  Yllämainitut hinnat ovat vain suuntaa antavia. Radiolaitteista on jatkossa muutenkin hyötyä esim. moottoripyöräilyssä, joten niiden laatuun kannattaa satsata.

  3 Opetuksen kulut
  Kulu Kenelle
  Ajoneuvon polttoaineet xx €/km Öljy-yhtiöt
  Opettajien ajankäyttö xx €/h
  WEBAUTO OL-palvelut **alkaen 19,00 € Opetusluvalla.fi
  YHTEENSÄ xx

Uusi
ajokorttilaki
tuli voimaan

1.7.2018.

Uutta vastaavaa teoriakoetta voit harjoitella osoitteessa netreeni.fi

Opetusluvalla.fi-sivustolla olevat tekstit perustuvat ennen 1.7.18 voimassaolleeseen ajokorttilakiin.

Päivitämme opetusluvalla.fi-sivuston syksyn 2018 aikana.

Katso lisää Trafin sivulta