Opettajalle AM 121 (mopoauto, kevyt nelipyörä)

 • Opetusluvan myöntämisen ehdot

  Opetusluvan myöntää 1.1.2016 alkaen Trafi. Sitä haetaan Trafin palveluntuottajalta eli asuinpaikkakunnan Ajovarma Oy:ltä, joka tutkii, ettei opetusluvan myöntämiselle ole esteitä. AM121-luokan opetuslupa voidaan myöntää kun:
  • opetusluvan hakijalla tulee olla 19.1.2013 jälkeen myönnetty AM/121-ajokortti tai aikavälillä 1.6.2011-18.1.2013 myönnetty M-luokan ajokortti, johon liittyvä kuljettajantutkinto on suoritettu kevyellä nelipyörällä tai B-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolmen vuoden ajan.
  • muuten opetusluvan myöntämiseen sovelletaan B-luokan opetusluvan myöntämisen edellytyksiä näillä em. poikkeuksilla
  • oppilas on täyttänyt 14,5 vuotta.

  Opetusluvan muut ehdot

  • opetuslupa on oppilaskohtainen, eikä samalla luvalla voi opettaa useampia henkilöitä.
  • yksi hakija voi saada enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Jos opettaja on opetettavan lähisukulainen tai huoltaja, hakija voi saada useampiakin opetuslupia. Lähisukulaiseksi luetaan opetettavan vanhempi, isovanhempi, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus.
  • opetuslupa on voimassa 9 kuukautta.
  • opetusta ei saa aloittaa ennen opetusluvan myöntämistä.
  • opetuslupa on pidettävä aina opetusajossa mukana.
  • opetuslupa päättyy kun käsittelykoe on hyväksytty.
 • Kuinka haen opetuslupaa?

  Ennen opetusluvan hakemista tulee
  • opetusluvan hakijan tulee suorittaa hyväksytysti opetusluvan hakijan teoriakoe kuljettajantutkintoja vastaanottavassa palvelupisteessä.

  Seuraava vaihe on mennä yhdessä Ajovarma Oy:n lähimpään palvelupisteeseen. Opetuslupa on Trafin myöntämä maksullinen lupa, jonka hinta on 30,00 € (1.1.2016 alkaen). Tähän hintaan lupaan voidaan merkitä kaksi luvanhaltijaa.

  Ota mukaan:
  • opetuslupahakemus täytettynä (saa katsastusasemalta)
  • todistus opetusluvan hakijan teoriakokeen hyväksytystä suorittamisesta
  • todistus opetusajoneuvon hyväksymisestä
  • opetusajoneuvon rekisteröintitodistus
  • opettajan vähintään mopo tai moottoripyörän -luokan ajokortti
  • oppilaan ajokorttilupahakemus, johon liitteeksi
   • 2 passivalokuvaa
   • nuorison terveystodistus (enintään viisi vuotta aikaisemmin annettu) tai lääkärintodistus ajokorttia varten (enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu)
   • huoltajien kirjallinen suostumus haettaessa lupaa mopokorttia varten, mikäli hakija on alle 18-vuotias
   • oppilas täyttää myös lomakkeen, jossa kysytään, onko hänellä entuudestaan ajokortti ja onko hän ajokiellossa jossain EU- tai ETA-valtiossa.
   • 40 € ajokorttilupamaksuun
  • oppilaan henkilötodistus (esim. passi)

  Huomioi että sekä opettaja että oppilas on oltava paikalla yhtä aikaa!

 • Opetusluvan hakuprosessi kaaviona

  Opetuslupaprosessin kaavio
 • Opetuslupaopettajan teoriakoe

  Opetusluvan hakijan on läpäistävä teoriakoe, joka tehdään tietokoneella katsastusasemalla. Varaa aika suoraan Ajovarma Oy:n palvelupisteestä; katso yhteystiedot.


  Ota teoriakokeeseen mukaan:
  • ajokortti
  • teoriakoemaksu 31 € (suullinen teoriakoe maksaa 94 €) (hinnat alkaen 1.1.2016)
  HUOM! Matkapuhelinta et voi viedä koetilaan!

  Teoriakoe sisältää

  • 20 opetuslupaa (OLB) koskevasta kirjallisesta kysymyksestä
  • 10 luokkakohtaista B-luokan kysymystä
  • 30 tilannekysymystä (animoidut tilannekuvat)

  Alkaen 1.1.2016 kysymyskohtaista aikarajaa ei enää ole, vaan koko kokeen suorittamiseen on aikaa yhteensä 30 minuuttia. Luokkakohtaiset ja tilannekysymykset kysymykset ovat samoja kuin AM121-ajokortin teoriakokeessa. Katso kysymysten aiheet välilehdestä "Oppilaalle", valitse AM121 ja valikko "Kuljettajatutkinto".
  Opetuslupaa koskevissa kysymyksissä käsitellään keskeisiä mopo-opetukseen liittyviä asioita.

  Kysymysten aihepiirit ovat seuraavat:

  1. Kaista-ajo
  2. Väistämissäännöt
  3. Pysähtyminen ja pysäköinti
  4. Ohittaminen
  5. Liikennejärjestelmä
  6. Ajamaan opettaminen
  7. Liikenteessä opettaminen

  Teoriakoe on mahdollista suorittaa myös suullisesti mikäli:

  • sinun äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, etkä hallitse hyvin kumpaakaan näistä
  • olet lukutaidoton, kuuro
  • sinulla on lukihäiriö (tarvitset kirjallisen lukihäiriölausunnon)
  • teoriakoe on hylätty kolme kertaa.

  Suullinen teoriakoe tarkoittaa sitä että sinulla ei ole pakkotahtisuutta. Aikaa koko suullisen teoriakokeen käymiseen on 60 minuuttia. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää tulkkia. Vastaat kuitenkin itse tulkin aiheuttamista kuluista.

  Teoriakokeen hyväksyminen

  Teoriakoe hyväksytään, mikäli

  • opetuslupaa koskevissa kysymyksissä on enintään 3 virhettä 20:stä
  • luokkakohtaisissa kysymyksissä enintään 2 virhettä 10:stä
  • tilannekysymyksissä on enintään 4 virhettä 30:stä

  Kokeen kolme osiota arvostellaan yhtenä kokonaisuutena. Yhden osion hylkääminen johtaa koko kokeen hylkäämiseen. Uuteen teoriakokeeseen voi tulla aikaisintaan seuraavana päivänä hylätyn kokeen jälkeen. Hyväksytysti suoritettu opetusluvan hakijan teoriakoe on voimassa kolme vuotta. Teoriakokeen uusinta maksaa myös 31 €.

  Valmistaudu opetuslupaopettajan teoriakokeeseen tilaamalla WEBAUTO OL Opettajan AM121-Basic paketin.

 • Opetusajoneuvon varusteet ja katsastaminen

  Opetusajoneuvon vaatimukset

  • Opetusajoneuvon tunnus on valkoinen tasasivuisen kolmion muotoinen kilpi, jonka sivun pituus on 16–25 cm.
   • kiinnitetty taakse näkyvälle paikalle, ei saa peittää rekisteri-kilpeä eikä valoja tai
   • kiinnitetty oppilaan selkään (mopo) tai kiinnitetty opettajan selkään jos opettaja on mukana ajoneuvossa.
  • kevyellä nelipyörällä, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin (esim. mönkijä), ajo-opetusta annettaessa opettajan on annettava ajo-ohjeet radion välityksellä ja oppilaalla on oltava tarvittavat laitteet ohjeiden vastaanottamista varten.
  • kevyessä nelipyörässä, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin (esim. mönkijä) opettajaa varten erillinen jarru tai jarrupoljin, joka vaikuttaa kaikkiin pyöriin, jos opettaja on opetusta annettaessa mukana ajoneuvossa.
  • kevyessä nelipyörässä, jossa istuinpaikat ovat rinnakkain, erillinen opettajan jarrupoljin ja ulkopuolinen taustapeili

  Opetusajoneuvon polkimien ja muiden varusteiden asentamisen voi tehdä itsekin, mutta autokorjaamot auttavat sinua mielellään. Varsinkin opetuspolkimen asennus (joka on kuitenkin jarrupoljin) on paras teettää ammattilaisella. Varaosaliikkeistä voit tiedustella poljinpakettia ja autokorjaamokin hankkii sen omia polkujaan.

  Kun asennus on tehty, varaa aika opetusajoneuvon katsastukseen osoitteesta www.ajovarma.fi. Kun ajoneuvo on muutoskatsastettu, siitä tallennetaan ajoneuvolle seuraava erikoisehto rekisteröintitodistuksen tekniseen osaan: Hyväksytty käytettäväksi kuljettajaopetukseen opetusluvalla. Opetusvarustus poistettava xx.xx.20xx mennessä.

 • Opetuksen toteuttaminen

  Teoria- ja ajo-opetuksen antamisesta Liikenteen Turvallisuusviraston hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti vastaa opetusluvan haltija.

  Teoriaopetus

  • oppilaalle on annettava teoriaopetusta vähintään 6 tuntia.
  • yksi teoriatunti kestää vähintään 45 minuuttia.

  Ajo-opetus

  • ajo-opetusta liikenteessä saadaan antaa vasta kun oppilas on täyttänyt 15 vuotta!
  • ajo-opetusta on annettava yhteensä vähintään 3 ajotuntia.
   • vähintään 1 tunti käsittelyopetusta
   • vähintään 2 tuntia ajo-opetusta liikenteessä
  • yhden ajotunnin pituus on 50 minuuttia, jonka voi jakaa kahteen 25 minuutin jaksoon.
  • ajo-opetusta saa antaa minä viikonpäivänä tahansa, missä tahansa Suomessa.
  • ajo-opetuksen aikana opetusajoneuvossa saa kuljettaa matkustajia.
  • ajo-opetuksessa opettaja katsotaan kuljettajaksi, mikäli hän istuu samassa ajoneuvossa.

  Opetuksen kirjaaminen

  • opetuksen eteneminen pitää kirjata opetuskorttiin
   • voit käyttää Liikenteen turvallisuusviraston E504-lomaketta.
   • tai voit kirjata opetuksen sähköisesti WEBAUTO OL-opetuskorttiimme.
   • opetuskortti on oltava asianmukaisesti täytettynä.
  • opetuksen yhteenveto tehdään opetus- ja tutkintotodistukseen (lomake E100). Lomakkeita saa kuljettajantutkintoja vastaanottavalta palvelupisteeltä.
   • lomake pitää täyttää opetustietojen osalta ja opetuslupaopettajan on allekirjoitettava lomake. Se tuodaan myös mukana kuljettajatutkintoon.

  Opetuksen aiheet

  • opetuksen aiheet noudattavat hyväksyttyä opetussuunnitelmaa.
  • klikkaa tästä ja tutustu opetussuunnitelmaan.
  Kuinka saan oppilaastani vastuullisen ja turvallisen ajoneuvon kuljettajan?
  • saat vinkkejä ja malleja opettamiseen ja oppimiseen rekisteröitymällä palveluumme ja hankkimalla opettajan paketin.
 • Opetuksen kustannukset

  Opetuslupaopetuksen kustannukset jakaantuvat viranomaiskustannuksiin ja varsinaisen opettamisen kuluihin. Seuraavassa taulukko.

  1 Viranomaiskustannukset
  Kulu Kenelle
  Opetuslupaopettajan teoriakoe 31,00 € Tutkintoviranomainen
  Opetusajoneuvon katsastus n. 50 - 60 € Katsastusviranomainen
  Opetuslupa 30,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan ajokorttilupa 40,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan teoriakoe 31,00 € Tutkintoviranomainen
  Oppilaan ajokoe 65,00 € Tutkintoviranomainen
  Ajokorttimaksu 30,00 € Tutkintoviranomainen
  YHTEENSÄ n. 300 €

  Lisäksi ajokorttilupahakemukseen liitteet passikuvat ja lääkärintodistus tai nuorison terveystodistus.

  2 Opetusajoneuvon varustaminen
  Kulu Kenelle
  Opetuspoljinpaketti 100 - 150 € Varaosaliike
  Opettajan sisäpeili n. 20 € Varaosaliike
  Opettajan peili ulos n. 20 € Varaosaliike
  Opetuskolmio n. 10 € Varaosaliike
  Poljinpaketin ja peilin asennus n. 200 - 300 € Autokorjaamo
  YHTEENSÄ n. 400 - 500 €

  Yllämainitut hinnat ovat vain suuntaa antavia. Opetuspoljinpaketti ja sen asennuksen hinta riippuu suoraan polkimien laadusta ja ajoneuvosta, johon se asennetaan. Joihinkin mopoautoihin asennus menee muutamassa tunnissa ja joihinkin saattaa mennä useita tunteja. Myös korjaamon työn tuntihinta vaikuttaa asiaan, sekä tietenkin se että asian pystyy hoitamaan itse.

  3 Opetuksen kulut
  Kulu Kenelle
  Ajoneuvon polttoaineet xx €/km Öljy-yhtiöt
  Opettajien ajankäyttö xx €/h
  WEBAUTO OL-palvelut **alkaen 19,00 € Opetusluvalla.fi
  YHTEENSÄ xx

Uusi
ajokorttilaki
tuli voimaan

1.7.2018.

Uutta vastaavaa teoriakoetta voit harjoitella osoitteessa netreeni.fi

Opetusluvalla.fi-sivustolla olevat tekstit perustuvat ennen 1.7.18 voimassaolleeseen ajokorttilakiin.

Päivitämme opetusluvalla.fi-sivuston syksyn 2018 aikana.

Katso lisää Trafin sivulta