Oppilaalle A1, A2 ja A

Moottoripyöräkortteja on kolmenlaisia A1, A2 ja A. Niiden teho nousee asteittain ja niin myös ikävaatimus.

A1-luokan ajo-oikeus vaatii 16 vuoden iän. A1-luokkaan kuuluvat:
 1. Moottoripyörät, joiden sylinteritilavuus on enintään 125 cm3, enimmäisteho 11 kW
 2. kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden enimmäisteho on 15 kW
 3. invalidimoottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen.

A2-luokan ajo-oikeus vaatii 18 vuoden iän. A2-luokkaan kuuluvat moottoripyörät, joiden enimmäisteho on 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg ja joita ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa niin suuri.

A-luokan ajo-oikeuden ikävaatimus on 24 vuotta tai, jos henkilöllä on ollut A2-luokan ajokortti vähintään kahden vuoden ajan, 20 vuotta. Lisäksi A-luokkaan kuuluvien yli 15 kW kolmipyörien kuljettaminen edellyttää 21 vuoden ikää. A-luokkaan kuuluvat:
 1. moottoripyörät niihin kytkettyine hinattavine ajoneuvoineen
 2. kolmipyörät, joissa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joiden teho ylittää ylittää 15 kW.

Kaikilla A-luokan korteilla saat ajaa myös moottorikelkkaa, mopoa, mopoautoa ja traktoria.
Kaikkiin uusiin A-luokan ajo-oikeuksiin tarvitaan koulutusta ja hyväksytty kuljettajatutkinto.

Moottoripyöräkoulutuksen päätavoitteena on, että koulutusvaiheen jälkeen omaat sellaiset tiedot, taidot ja asenteet, että kykenet itseäsi ja muita tienkäyttäjiä vaarantamatta toimimaanitsenäisenä kuljettajana. Uutena motoristina osaat suhtautua realistisesti omaan ajotaitoosi ja olet motivoitunut kehittämään itseäsi kuljettajana. Ymmärrät, että sinun ajotapasi ja liikennekäyttäytymisesi vaikuttavat yleiseen mielikuvaan moottoripyöräilystä ja tunnet vastuusi myös tältä osin.

Jotta pääset tähän tavoitteeseen, sinun kannattaa käyttää hyväksi kaikki oppimisen keinot:
 • itseopiskelu
 • oman ajamisen arvioinnit
 • teoriaopinnot
 • ajo-opetus

Ota alusta asti vastuu omasta oppimisestasi mm. tekemällä oppituntikohtaiset oppimistehtävät.

Tilaamalla sivultamme oppilaan oppimispaketin, varmistat itsellesi laadukkaimman alan tiedon ja taidon ja varmistat että saat parhaimmat eväät opiskeluun ja sitä kautta avaimet turvalliseksi kuljettajaksi. Katso Oppilaan A-Basic- tai A-Premium-paketti.


 • Opetuksen rakenne

  A-luokan kuljettajaopetus sisältää opetusta seuraavasti:
  • teoriaa 12 tuntia, joissa seuraavat moottoripyöräilyn aiheet
   • A1Moottoripyöräilyn erityispiirteet
   • A2Moottoripyörä ja sen perushallinta
   • A3Moottoripyöräilijän ajovarusteet
   • A4Moottoripyörällä liikennetilanteissa
   • A5Moottoripyörällä maantienopeuksissa
   • A6Moottoripyöräilijän vaaratilanteiden välttäminen
   sekä seuraavat B-luokan oppitunnit (mikäli sinulla ei ole B-luokan ajokorttia ennestään)
   • B4Vastuullisen kuljettajan perustaidot
   • B5Liikenteen vuorovaikutus
   • B6Liikenneympäristö ja liikenteenohjaus
   • B7Ajaminen taajamaliikenteessä
   • B8Risteysajo – Ajolinjat
   • B9Risteysajo – Ajovuorot
  • ajo-opetusta vähintään 9 tuntia
   • vähintään 1 h moottoripyörän käsittelyopetusta
    • suoritetaan liikenteen ulkopuolisella alueella
    • harjoittelet ohjaamista, tasapainon hallintaa, jarruttamista sekä käsittelytehtäviä; hidasajo, pujottelu, väistö, portit, jarrutus ja hätäjarrutus
   • vähintään 8 ajotuntia liikenteessä
    • joista pitää olla vähintään 2 ajotuntia maantiellä
    • harjoitusten aiheena ovat moottoripyörän paikka liikennevirrassa, kuljettajan turvallisen ajamisen perusedellytykset (havainnointi, arvioinnit, merkinannot, turvallisuusvälit, ajonopeus, ajolinjat, ajovuorot, liikenteen ohjaus)
 • Poikkeukset opetusvaatimuksista

  Mikäli sinulla on jo aiempia ajokortteja, niin niiden opetuksista hyvitetään seuraavasti:

  • aikaisempi AM-luokan ajokortti, joka on myönnetty 1.6.2011 jälkeen, minimivaatimus on:
   • 10 h teoriaopetusta
   • 8 h ajo-opetusta
  • aikaisempi B-luokan ajokortti, minimivaatimus on:
   • 6 h teoriaa
    • eli ainoastaan A-luokan tunnit
   • 6 h ajo-opetusta, josta 1 h maantiellä
 • Kuljettajantutkinto

  Kuljettajatutkintoon pääsyn edellytyksenä on että sinulle on myönnetty ajokorttilupa! Moottoripyörän kuljettajantutkinto koostuu teoriakokeesta, käsittelykokeesta ja ajokokeesta. Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen pääset käsittelykokeeseen ja hyväksytyn käsittelykokeen jälkeen ajokokeeseen.

  Teoriakoe

  Teoriakokeeseen voit osallistua kuukautta ennen luokkaan vaadittua ikävaatimusta. Teoriaopetus kokonaisuudessaan on kuitenkin oltava käytynä. Ajo-opetus voi siis olla vielä kesken, eikä sen määrällä ole tässä vaiheessa merkitystä.


  Ota teoriakokeeseen mukaan:
  • opetus- ja tutkintotodistus (lomake E100), jonka opettajasi on allekirjoittanut
  • <
  • opetuslupa
  • henkilöllisyystodistus
  • teoriakoemaksu 31 € (suullinen teoriakoe maksaa 94 €)
  HUOM! Matkapuhelinta et voi viedä koetilaan!


  Teoriakoe suoritetaan tietokoneella. Se voidaan tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Siinä on kolme osaa; esittely-, koe- ja palauteosa. Kokeen tekemiseen on aikaa 30 minuuttia.

  Teoriakoe sisältää
  • 10 luokkakohtaista kysymystä
  • 30 tilannekysymystä (animoidut kuvat)

  Luokkakohtaisten kysymysten aihepiirit ovat seuraavat:

  1. MP-erityispiirteet
  2. MP-liikennesäänöt, kuljettajaopetus & -tutkinto, vakuutukset
  3. Ajo-oikeus, asiapaperit
  4. Jarrut, jarruttaminen
  5. MP:n rakenne, varusteet
  6. Kuljettajaan, ympäristöön, mp:ään ja muihin tienkäyttäjiin liittyvät riskit
  7. MP:n huolto, varusteet ja ajotapa
  8. Ajaminen vaikeissa olosuhteissa, toiminta onettomuustilanteessa
  9. MP-onettomuudet, mp:n kuljettamiseen liittyvät riskit
  10. MP:llä ajaminen
  Tilannekysymysten aihepiirit ovat seuraavat:
  1. Saan ajaa suoraan tätä kaistaa.
  2. Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta.
  3. Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta.
  4. Ajan suoraan. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
  5. Käännyn oikealle. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
  6. Käännyn vasemmalle. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
  7. Saan lähteä ohittamaan edellä ajavan ajoneuvon.
  8. Saan vaihtaa kaistaa.
  9. Minun on pysähdyttävä.
  10. Kuvassa näkyvä moottoripyörä on pysäköity oikein.

  Teoriakoe on mahdollista suorittaa myös suullisesti mikäli:

  • sinun äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, etkä hallitse hyvin kumpaakaan näistä
  • olet lukutaidoton, kuuro
  • sinulla on lukihäiriö (tarvitset kirjallisen lukihäiriölausunnon)
  • teoriakoe on hylätty kolme kertaa.

  Suullinen teoriakoe tarkoittaa sitä että sinulla ei ole pakkotahtisuutta. Aikaa koko suullisen teoriakokeen käymiseen on 60 minuuttia. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää tulkkia. Vastaat kuitenkin itse tulkin aiheuttamista kuluista.


  Teoriakokeen hyväksyminen

  Teoriakoe hyväksytään, mikäli

  • luokkakohtaisissa kysymyksissä enintään 3 virhettä 10:stä
  • tilannekysymyksissä on enintään 5 virhettä 30:sta

  Hyväksytty teoriakoe on voimassa yhden vuoden. Uuteen teoriakokeeseen voi tulla aikaisintaan seuraavana päivänä hylätyn kokeen jälkeen. Sen uusinta maksaa myös 31 €.

  Ajokoe

  Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen pääset ajokokeeseen, kunhan olet täyttänyt ajokorttiluokkaan vaaditun ikävaatimuksen. Moottoripyöräilijän ajokoe koostuu käsittelykokeesta ja liikenneajokokeesta. Ennen ajokoetta koko lain määräämä opetus tulee olla suoritettuna.


  Ota ajokokeeseen mukaan:
  • opetus- ja tutkintotodistus (lomake E100), jonka opettajasi on allekirjoittanut
  • henkilöllisyystodistus
  • ajokoemaksu 65 €
  • vähintään moottoripyöräilijän pakolliset varusteet (katso seuraava kappale)


  Ajokokeen kulku

  • Sinulla pitää olla vähintään seuraavat varusteet ajokokeessa
   • tieliikennekäyttöön hyväksyttyä suojakypärää asianmukaisesti kiinnitettynä, sekä tarvittaessa ajolasit
   • moottoripyöräkäyttöön tarkoitettuja polvisuojilla varustetut tai nahkaiset ajohousut
   • moottoripyöräkäyttöön tarkoitettua kyynärpää- ja olkapääsuojilla varustettu tai nahkainen ajotakki
   • moottoripyöräkäyttöön tarkoitettuja suojilla varustettuja tai nahkaiset ajokäsineet
   • ajojalkineiden on oltava tukevat tai suojilla varustetut
  • ennen koetta täytät oman ajotaidon arvioinnin ajokokeen arviointilomakkeeseen E101
  • ajokokeen kesto kokonaisuudessaan on 50 min ja siinä on
   • alkukeskustelu, jossa sinulle kerrotaan mm.
    • käsittelykokeen tavoitteet ja keskeisimmät hyväksymisen perusteet
    • toimintaohjeet käsittelykokeen aikana
     • tehtävien esittely ja suoritustapa
     • yrityskerrat
   • käsittelykoe, 15 min
    • ajoneuvon valmistelu ja tekninen tarkastus
     • suojakypärän kiinnittäminen
     • taustapeilien säätäminen
     • valojen toiminta
     • Edellä mainitun lisäksi pistokokein tehdään aina yksi tarkastus seuraavista kohteista:
      • hallintalaitteiden toiminta ja käyttö
      • heijastimien toiminta
      • suuntamerkinantolaitteen toiminta ja käyttö
      • äänimerkinantolaitteen toiminta ja käyttö
      • renkaiden kunto
      • jarrujen kunto
      • ketjujen kunto
      • ohjauksen kunto
      • hätäpysäyttimen toiminta
      • öljymäärän tarkastaminen
    • moottoripyörän käsittelykoe koostuu kuudesta tehtävästä ja taluttamisesta:
     • hidasajo
     • pujottelu
     • väistö
     • portit
     • jarrutus
     • hätäjarrutus

    Katso käsittelykokeen piirroskuvat alla!

    Yksi tehtävistä on aloitettava siten, että lähtötilanteessa moottoripyörä on seisontatuen varassa moottori sammutettuna.
    Otat moottoripyörän pois seisontatuelta ja teet taluttaen U–käännöksen.

    Kaikki tehtävät on suoritettava istuen, jalat jalkatapeilla tai jaloille tarkoitetuilla paikoilla. Sinun tulee osata laittaa ja ottaa moottoripyörä pois seisontatuelta sekä taluttaa sitä.

    HUOM! Voit kokeilla ennen varsinaisen kokeen suorittamista suorituspaikan kitkaa

    Päätös käsittelykokeesta kerrotaan hakijalle ennen liikenteessä ajettavaa kokeen osaa.

   • ajokoe liikenteessä, 25 min
    • liikenneajokokeeseen pääsee vain hyväksytyn käsittelykokeen jälkeen
   • loppukeskustelu, jossa saat tiedon
    • ajokokeen vastaanottajan päätöksestä ja sen perusteluista

  Ajokokeen hyväksyminen

  • jos ajokokeen vastaanottaja arvioi hakijan käsittelykokeen suorituksen olevan vaaraksi itselleen tai muille, hänen on välittömästi keskeytettävä koe. Keskeytyksestä seuraa aina kokeen hylkääminen.
  • jokaista tehtävää saa yrittää kaksi kertaa. Mikäli molemmat yritykset epäonnistuvat, on käsittelykoe hylättävä. Poikkeuksena sallitaan kolmas yrityskerta jos ongelmana on ainoastaan se, että hakija ei löydä tehtävän oikeaa suoritusnopeutta (ei koske hidasajoa).
  • hyväksyttävässä käsittelykokeessa kosketusta merkkeihin ei sallita, hakija ei saa koskettaa jalallaan maata suorituksen aikana muussa kuin jarrutustehtävässä, eikä pyörällä alueen reunaa.
  • jos ajokoe hylätään, niin ajokokeen vastaanottaja määrää lisäopetusta enintään viisi ajotuntia. Uuteen ajokokeeseen voi osallistua heti kun lisäopetus on suoritettu.
  • mikäli hyväksytyn käsittelykokeen jälkeen liikenneajokoe hylätään, tarvitsee suorittaa uudelleen vain liikenneajokoe.
  • ajokokeen arviointiohje löytyy osoitteesta

   Ohje - kuljettajantutkinnon ajokoe 2016.pdf

  Kun ajokoe on hyväksytty, kokonaisuudessaan saat mukaasi siitä todistuksen.
  • se on voimassa yhden kuukauden
  • saat ajaa sillä Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Henkilöllisyystodistus on pidettävä ajossa mukana.
  Varsinainen ajokortti lähetetään sinulle postitse
  • se on voimassa 70-ikävuoteen asti, ellei sitä erikseen peruuteta.

  Turvallista matkaa!


 • Käsittelykokeen tehtävät piirroksena HUOM. muuttuneet 1.7.2018

  1. Hidasajo

  Tehtävässä mitataan hakijan taitoa hallita moottoripyörä alhaisessa nopeudessa.

  Tehtävässä on ajettava pienimmällä vaihteella ja käytettävä hitaampaa nopeutta, tarvittavia hallintalaitteita käyttäen, kuin tehtävässä käytettävä moottoripyörä kulkisi tyhjäkäynnillä kytkin ylhäällä.

  Tehtävän aikana ajokokeen vastaanottajan tarkkailee erityisesti ohjausta, jarrun ja mahdollisen kytkimen käyttöä, tasapainoa, katseen suuntausta, ajoneuvon asentoa ja jalkojen asentoa jalkatapeilla tai jalkatuilla.


  Hidasajo kaavio

  2. Pujottelu

  Tehtävässä mitataan hakijan taitoa kääntää moottoripyöräänsä alhaisella nopeudella.

  Tehtävässä pujotellaan 4 merkkiä kuvan mukaisesti. Merkkien välimatka on 3m. Pujotteluradan leveys on vähintään 5m. A2- ja A-luokassa kääntöympyrän halkaisija on +2m. Ajokokeen vastaanottaja varmistaa tarvittaessa radan leveyden kokeilemalla. Hakija saa valita, kummalta puolelta merkkiä tehtävä aloitetaan.

  Tehtävän aikana ajokokeen vastaanottajan tarkkailee jarrun ja mahdollisen kytkimen käyttöä, tasapainoa, katseen suuntausta, moottoripyörän asentoa ja jalkojen asentoa jalkatapeilla.


  Pujottelu kaavio

  3. Väistö

  Tehtävässä mitataan hakijan taitoa väistää este turvallisesti.

  Lähtöpaikalta kiihdytys nopeuteen 50 km/h:ssa. Hakijalle varataan riittävä matka suorittaa kiihdytys turvallisesti. Hakija väistää esteen ja palaa väistöä edeltäneelle ajolinjalle. Ajokokeen vastaanottaja päättää ennen koetta, kummalta puolelta hakija väistää esteen. Porttien leveys on 1m.

  Tehtävän aikana ajokokeen vastaanottaja tarkkailee erityisesti moottoripyörän asentoa, katseen suuntausta, tasapainoa, ohjaustekniikkaa ja vaihteiden käsittelyä.

  Suoritusta ei hyväksytä, jos nopeus on esteen kohdalla alle 50 km/h. Väistö tulee tehdä jarruttamatta.


  Väistö kaavio

  4. Portit

  Tehtävässä mitataan hakijan taitoa hallita moottoripyörä kaarreajossa

  Tehtävä suoritetaan viimeiselle portille saakka tasaisella 30 km/h nopeudella 2- tai 3- vaihdetta käyttäen. Kun nopeus mitataan nopeuden mittaamiseen tarkoitetulla laitteella, mittaus suoritetaan vain tehtävän keskimmäisellä portilla. Hakijalle varataan riittävä matka suorittaa kiihdytys turvallisesti. Porttien leveys on 1,5 m. Tehtävän aikana ajokokeen vastaanottaja tarkkailee erityisesti moottoripyörän asentoa, katseen suuntausta, tasapainoa, ohjaustekniikkaa ja vaihteiden käsittelyä.

  Suoritusta ei hyväksytä, jos nopeus on alle 30 km/h tai se vaihtelee suuresti.


  Portit kaavio

  5. Jarrutus

  Tehtävässä mitataan hakijan kykyä väistää este hallitusti ja pysäyttää moottoripyörä tehokkaasti.

  Tehtävässä kiihdytys suoritetaan käyttäen vähintään 2- tai 3- vaihdetta. Hakijalle varataan riittävä matka suorittaa kiihdytys turvallisesti. Jarrutus aloitetaan 40km/h nopeudesta. Sateella tai kitkan ollessa muutoin pieni jarrutusmatkaa on pidennettävä. Jarrutuksen aikana vaihdetaan alimmalle vaihteelle ja pyörä pysäytetään. Jalka käy maassa pysähtymisen merkiksi.

  Tästä jatketaan välittömästi esteen väistämiseen kuvan osoittamalla tavalla. Hakija väistää esteen ja palaa väistöä edeltäneelle ajolinjalle. Porttien leveys on 1 m.

  Tehtävän aikana ajokokeen vastaanottaja tarkkailee erityisesti etu- ja takajarrun käyttöä, katseen suuntausta ja moottoripyörän asentoa.

  Suoritusta ei hyväksytä, jos nopeus on jarrutuksen alkaessa alle 40 km/h.


  Jarrutus kaavio

  6. Hätäjarrutus

  Tehtävässä mitataan hakijan kykyä pysäyttää moottoripyörä tehokkaasti ja hallitusti.

  Lähtöpaikalta kiihdytys 50 km/h nopeuteen, josta pysäytys jarrutusalueella etu- ja takajarrua käyttäen. Hakijalle varataan riittävä matka suorittaa kiihdytys turvallisesti. Moottoripyörän tulee pysähtyä hallitusti kestopäällysteellä 14 m ja soralla 17 m matkalla.

  Tehtävässä arvioidaan jarrutukseen käytettyä matkaa, ei jarrutuksen aloituskohtaa.

  Sateella tai kitkan ollessa muutoin pieni jarrutusmatkaa pidennetään. Jarrutusmatkan päättymistä osoittava merkki sijoitetaan sivummalle, jarrutuslinjan ulkopuolelle.


  Hätäjarrutus kaavio

  Tehtävän aikana ajokokeen vastaanottaja tarkkailee erityisesti etu- ja takajarrun käyttöä, katseen suuntausta ja moottoripyörän asentoa.

  Suoritusta ei hyväksytä, jos nopeus jarrutuksen alkaessa on alle 50 km/h. Takapyörän lukkiutuminen tai nouseminen maasta jarrutuksen aikana voi sisältyä hallittuun pysäyttämiseen. Eli ei johda hylkäämiseen.

Uusi
ajokorttilaki
tuli voimaan

1.7.2018.

Uutta vastaavaa teoriakoetta voit harjoitella osoitteessa netreeni.fi

Opetusluvalla.fi-sivustolla olevat tekstit perustuvat ennen 1.7.18 voimassaolleeseen ajokorttilakiin.

Päivitämme opetusluvalla.fi-sivuston syksyn 2018 aikana.

Katso lisää Trafin sivulta