Oppilaalle AM 120

Mopokortilla (AM120-luokka) saat ajaa kaksi- ja kolmipyöräisiä mopoja. Niiden enimmäisnopeus on 45 km/h ja moottorin tilavuus 50 cm3. Muista että moottorikelkkaa varten tarvitset lisäksi T-kortin. Myös mopoautoa saa kuljettaa vain, mikäli ajokorttiluokka on AM121. Mopokortin saaminen edellyttää ajokorttilupaa, koulutusta ja hyväksyttyä kuljettajantutkintoa.

Mopokoulutuksen tavoitteena on, että opit tarkastamaan ja tunnistamaan mopon liikennekelpoisuuden. Osaat käsitellä ja ajaa liikenteessä mopoa turvallisesti ja ottaa huomioon myös muut tienkäyttäjät.

Jotta pääset tähän tavoitteeseen, sinun kannattaa käyttää hyväksi kaikki oppimisen keinot:
 • itseopiskelu
 • oman ajamisen arvioinnit
 • teoriaopinnot
 • ajo-opetus

Ota alusta asti vastuu omasta oppimisestasi mm. tekemällä oppituntikohtaiset oppimistehtävät.

Tilaamalla sivultamme oppilaan oppimispaketin, varmistat itsellesi laadukkaimman alan tiedon ja taidon ja varmistat että saat parhaimmat eväät opiskeluun ja sitä kautta avaimet turvalliseksi kuljettajaksi. Katso Oppilaan AM120-Basic- tai AM120-Premium paketti.


 • Opetuksen rakenne

  Mopon kuljettajaopetus sisältää opetusta seuraavasti:

  • teoriaa 6 tuntia, joissa seuraavat aiheet
   • AM1Kuljettaja
   • AM2Riskit ja niiden välttäminen
   • AM3Mopon hallinta
   • AM4Mopoilijan varusteet
   • AM5Risteysajo - Ajolinjat
   • AM6Risteysajo - Ajovuorot
  • ajo-opetusta vähintään 3 tuntia
   • vähintään 1 h mopon käsittelyopetusta
    • suoritetaan liikenteen ulkopuolisella alueella
    • harjoittelet ohjaamista, tasapainon hallintaa, jarruttamista sekä käsittelytehtäviä; hidasajo, portit ja hätäjarrutus
   • vähintään 2 ajotuntia liikenteessä
    • harjoitusten aiheena ovat mopon paikka liikennevirrassa, mopoilijan turvallisen ajamisen perusedellytykset (havainnointi, arvioinnit, merkinannot, turvallisuusvälit, ajonopeus, ajolinjat, ajovuorot, liikenteen ohjaus) sekä mopon pysäköinti.
 • Kuljettajantutkinto

  Kuljettajatutkintoon pääsyn edellytyksenä on että sinulle on myönnetty ajokorttilupa! Mopon kuljettajantutkinto koostuu teoriakokeesta ja käsittelykokeesta. Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen pääset käsittelykokeeseen.

  Teoriakoe

  Teoriakokeeseen voit osallistua kuukautta ennen 15-v syntymäpäivääsi. Teoriaopetus kokonaisuudessaan on kuitenkin oltava käytynä. Ajo-opetus voi siis olla vielä kesken, eikä sen määrällä ole tässä vaiheessa merkitystä.


  Ota teoriakokeeseen mukaan:
  • opetus- ja tutkintotodistus (lomake E100), jonka opettajasi on allekirjoittanut
  • opetuslupa
  • henkilöllisyystodistus
  • teoriakoemaksu 31 € (suullinen teoriakoe maksaa 94 €)
  HUOM! Matkapuhelinta et voi viedä koetilaan!


  Teoriakoe suoritetaan tietokoneella. Se voidaan tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kokeen tekemiseen on aikaa 30 minuuttia. Siinä on kolme osaa; esittely-, koe- ja palauteosa.

  Teoriakoe sisältää
  • 10 luokkakohtaista kysymystä
  • 15 tilannekysymystä (animoidut kuvat)

  Luokkakohtaisten kysymysten aihepiirit ovat seuraavat:

  • Mopoilija ja mopoilijan ajo-oikeus
  • Mopoiluun liittyvät paperit (vakuuttaminen, rekisteröinti jne.)
  • Mopoilijan varusteet.
  • Mopon varusteet
  • Ajamisen perustaidot
  • Mopolla ajamiseen liittyvät liikennesäännöt.
  • Lisäksi kirjallisissa kysymyksissä on yksi liikennemerkkitehtävää.
  Tilannekysymysten aihepiirit ovat seuraavat:
  1. Saan ajaa mopolla suoraan eteenpäin
  2. Ajan mopolla suoraan. Minun on annettava kuvassa näkyvän (yhden tai useamman) tienkäyttäjän mennä ensin.
  3. Käännyn mopolla oikealla. Minun on annettava kuvassa näkyvän (yhden tai useamman) tienkäyttäjän mennä ensin.
  4. Käännyn mopolla vasemmalle. Minun on annettava kuvassa näkyvän (yhden tai useamman) tienkäyttäjän mennä ensin
  5. Ajan mopolla suoraan. Minun on pysähdyttävä.

  Teoriakoe on mahdollista suorittaa myös suullisesti mikäli:

  • sinun äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, etkä hallitse hyvin kumpaakaan näistä
  • olet lukutaidoton, kuuro
  • sinulla on lukihäiriö (tarvitset kirjallisen lukihäiriölausunnon)
  • teoriakoe on hylätty kolme kertaa.

  Suullinen teoriakoe tarkoittaa sitä että sinulla ei ole pakkotahtisuutta. Aikaa koko suullisen teoriakokeen käymiseen on 60 minuuttia. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää tulkkia. Vastaat kuitenkin itse tulkin aiheuttamista kuluista.

  Teoriakokeen hyväksyminen

  Teoriakoe hyväksytään, mikäli
  • luokkakohtaisissa kysymyksissä enintään 3 virhettä 10:stä
  • tilannekysymyksissä on enintään 2 virhettä 15:sta

  Hyväksytty teoriakoe on voimassa yhden vuoden. Uuteen teoriakokeeseen voi tulla aikaisintaan seuraavana päivänä hylätyn kokeen jälkeen. Sen uusinta maksaa myös 31 €.


  Käsittelykoe

  Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen pääset mopon käsittelykokeeseen, kunhan olet täyttänyt 15- vuotta.
  Ennen käsittelykoetta koko lain määräämä opetus tulee olla suoritettuna.


  Ota käsittelykokeeseen mukaan:
  • opetus- ja tutkintotodistus (lomake E100), jonka opettajasi on allekirjoittanut
  • opetuskortti, jossa kaikki tarvittavat merkinnät ajo-opetuksesta
  • henkilöllisyystodistus
  • käsittelykoemaksu 28 €
  • vähintään mopoilijan pakolliset varusteet (katso seuraava kappale)

  Käsittelykokeen kulku

  • Sinulla pitää olla vähintään seuraavat varusteet käsittelykokeessa
   • tieliikennekäyttöön hyväksyttyä suojakypärää asianmukaisesti kiinnitettynä
   • tarvittaessa ajolasit
   • turvallisuutta lisäävät takki ja pitkät housut
   • käsineet ja jalkineet
  • ennen koetta täytät oman ajotaidon arvioinnin ajokokeen arviointilomakkeeseen E101
  • Käsittelykokeen kesto kokonaisuudessaan on 15 min ja siinä on
   • alkukeskustelu, jossa sinulle kerrotaan
    • käsittelykokeen tavoitteet ja keskeisimmät hyväksymisen perusteet
    • toimintaohjeet käsittelykokeen aikana
     • tehtävien esittely ja suoritustapa
     • yrityskerrat
   • varsinainen käsittelykoe
    • ajoneuvon valmistelu ja tekninen tarkastus
     • suojakypärän kiinnittäminen
     • taustapeilien säätäminen
     • valojen toiminta
     • Edellä mainitun lisäksi pistokokein tehdään aina yksi tarkastus seuraavista kohteista:
      • hallintalaitteiden toiminta ja käyttö
      • heijastimien toiminta
      • renkaiden kunto
      • ketjujen kunto
    • kaksipyöräisen mopon käsittelykoe koostuu kolmesta tehtävästä ja taluttamisesta:
     • Hidasajo
     • Portit
     • Hätäjarrutus

     Katso käsittelykokeen piirroskuvat alla!

     Yksi tehtävistä on aloitettava siten, että lähtötilanteessa mopo on seisontatuen varassa moottori sammutettuna.
     Otat mopon pois seisontatuelta ja teet taluttaen U–käännöksen.

     Kaksipyöräisellä mopolla kaikki tehtävät on suoritettava istuen, jalat jalkatapeilla tai jaloille tarkoitetuilla paikoilla. Sinun tulee osata laittaa ja ottaa kaksipyöräinen mopo pois seisontatuelta sekä taluttaa mopoa.

     HUOM! Voit kokeilla ennen varsinaisen kokeen suorittamista suorituspaikan kitkaa!

    • kolmipyöräisen mopon käsittelykoe koostuu kolmesta tehtävästä ja taluttamisesta:
     • Jarrutus
     • Pujottelu
     • Peruutus
   • loppukeskustelu, jossa saat tiedon
    • ajokokeen vastaanottajan päätöksestä ja sen perusteluista
    • käsittelytaitosi vahvoista ja heikoista ominaisuuksista

  Käsittelykokeen hyväksyminen

  • Jos ajokokeen vastaanottaja arvioi hakijan suorituksen olevan vaaraksi itselleen tai muille, hänen on välittömästi keskeytettävä käsittelykoe. Keskeytyksestä seuraa aina kokeen hylkääminen.
  • Jokaista tehtävää saa yrittää kaksi kertaa. Mikäli molemmat yritykset epäonnistuvat, käsittelykoe hylätään. Poikkeuksena sallitaan kolmas yrityskerta, jos ongelmana on ainoastaan se, että et löydä tehtävän oikeaa suoritusnopeutta (ei koske hidasajoa).
  • Yllä mainitun lisäksi käsittelykoe hylätään, jos:
   • Ajoneuvo tai kuljettaja koskettaa ratamerkkeihin tai ylittää tehtävään määritellyn alueen rajan
   • Kuljettaja koskettaa jalalla maata muussa kuin jarrutustehtävässä. Tämä ei koske kolmipyöräisestä ajoneuvosta nousemista tehtävän aikana.
  • Tehtäväkohtaiset hylkäysperusteet täyttyvät
  • jos käsittelykoe hylätään, niin ajokokeen vastaanottaja määrää lisäopetusta enintään viisi ajotuntia. Uuteen käsittelykokeeseen voi osallistua heti kun lisäopetus on suoritettu.
  • ajokokeen arviointiohje löytyy osoitteesta

   Ohje - kuljettajantutkinnon ajokoe 2016.pdf

  Kun käsittelykoe on hyväksytty, saat mukaasi siitä todistuksen.
  • se on voimassa yhden kuukauden
  • saat ajaa sillä Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Henkilöllisyystodistus on pidettävä ajossa mukana.
  Varsinainen ajokortti lähetetään sinulle postitse
  • se on voimassa 70-ikävuoteen asti, ellei sitä erikseen peruuteta.

  Turvallista matkaa!


 • Käsittelykokeen tehtävät piirroksena HUOM. muuttuneet 1.7.2018

  1. Hidasajo

  Tehtävässä mitataan sinun taitoa hallita mopo alhaisessa nopeudessa.

  Tehtävässä on ajettava pienimmällä vaihteella, tarvittavia hallintalaitteita käyttäen. Nopeuden tulee olla sellainen, että tasapainoa joutuu ”hakemaan” ohjauksella.

  Tehtävän aikana ajokokeen vastaanottajan tarkkailee erityisesti ohjausta, jarrun ja mahdollisen kytkimen käyttöä, tasapainoa, katseen suuntausta, ajoneuvon asentoa ja jalkojen asentoa jalkatapeilla tai jalkatuilla.


  Hidasajo kaavio

  Suoritusta ei hyväksytä, jos mopo ryntäilee hallitsemattomasti tai tietenkin mikäli jalka koskettaa maata.

  2. Portit

  Tehtävässä mitataan sinun taitoa hallita ajoneuvo kaarreajossa.

  Saat riittävästi kiihdytysmatkaa tehtävän turvalliseen suorittamiseen. Sateella tai kitkan ollessa muutoin pieni, tehtävän suoritusnopeutta pienennetään. Tehtävä suoritetaan tasaisella 30 km/h nopeudella viimeiselle portille saakka.

  Tehtävän aikana ajokokeen vastaanottaja tarkkailee erityisesti mopon asentoa, katseen suuntausta, tasapainoa ja ohjaustekniikkaa.

  Suoritusta ei hyväksytä, jos nopeus on alle 30 km/h tai se vaihtelee suuresti. Ei myöskään, mikäli tulee kosketus portteihin tai mopo kaatuu.


  Portit kaavio

  3. Hätäjarrutus

  Tehtävässä mitataan hakijan kykyä pysäyttää ajoneuvo tehokkaasti ja hallitusti.

  Saat riittävästi kiihdytysmatkaa tehtävän turvalliseen suorittamiseen. Sateella tai kitkan ollessa muutoin pieni, tehtävän suoritusnopeutta pienennetään.

  Tehtävässä kiihdytetään 35 km/h nopeuteen, josta pysäytys jarrutusalueella etu- ja takajarrua käyttäen. Mopon tulee pysähtyä hallitusti kestopäällysteellä 9 m ja soralla 12 m matkalla. Tehtävässä arvioidaan jarrutukseen käytettyä matkaa, ei jarrutuksen aloituskohtaa. Jarrutus- matkan päättymistä osoittava merkki sijoitetaan sivummalle, jarrutuslinjan ulkopuolelle.


  Hatajarrutus kaavio

  Tehtävän aikana ajokokeen vastaanottaja tarkkailee erityisesti etu- ja takajarrun käyttöä, katseen suuntausta, ajoasentoa ja ajoneuvon asentoa.

  Suoritusta ei hyväksytä, jos nopeus on jarrutuksen alkaessa alle 35 km/h, jarrutusmatka venyy liian pitkäksi, etupyörä lukkiutuu hallitsemattomasti tai mopo kaatuu.

  Takapyörän lukkiutuminen tai nouseminen maasta jarrutuksen aikana voi sisältyä hallittuun pysäyttämiseen. Eli ei johda hylkäämiseen.

Uusi
ajokorttilaki
tuli voimaan

1.7.2018.

Uutta vastaavaa teoriakoetta voit harjoitella osoitteessa netreeni.fi

Opetusluvalla.fi-sivustolla olevat tekstit perustuvat ennen 1.7.18 voimassaolleeseen ajokorttilakiin.

Päivitämme opetusluvalla.fi-sivuston syksyn 2018 aikana.

Katso lisää Trafin sivulta