Körkort för personbil

Du behöver ett körkort i kategori B för att föra fram en person- eller paketbil. Du kan få körkortet tidigast när du fyllt 18 år.

Förutsättningen för att få ett körkort är ett körkortstillstånd. Tillståndet kan beviljas tidigast två år innan ålderskravet uppfylls. Tillståndet gäller två år. Ansökan om tillstånd ska lämnas till Ajovarmas serviceställe.

Körskolorna har i allmänhet blanketter för ansökan om körkort, och ofta är det körskolan som sänder din ansökan till Ajovarmas serviceställe. Du kan dock själv lämna din ansökan till Ajovarma. Ansökningsblanketter finns att få på Ajovarmas serviceställen. Du kan också fylla i ansökan på plats. Körkortstillståndet är en förutsättning för att få delta i förarexamen. Det lönar sig att ansöka om tillståndet i god tid innan du bokar tid för teoriprovet.

Förarundervisning

Du ska delta i den förarundervisning som krävs antingen i en bilskola eller med stöd av ett undervisningstillstånd. Du kan få undervisning redan innan du ansöker om körkortstillståndet, om du är elev i en bilskola eller din lärare har beviljats undervisningstillstånd.

Förarundervisningen omfattar tre skeden: grundskedet, övningsskedet och fördjupningsskedet.

Grundskedet innefattar minst 19 timmar teoriundervisning och minst 18 timmar körundervisning.

Övningsskedet börjar genast efter grundskedet och godkänt körprov. Det innefattar förutom självständig körövning även 1 timme teoriundervisning och 2 timmar körundervisning.

Fördjupningsskedet kan påbörjas tidigast 3 månader efter att du beviljats körkort. Fördjupningsskedet innefattar minst 4 timmar teori- och 4 timmar körundervisning.

Intyget över att du deltagit i övningsskedet och fördjupningsskedet ska sändas utan dröjsmål till Ajovarmas serviceställe. Intyget ska lämnas in inom två år efter godkänt körprov för kategori B. I annat fall meddelar polisen dig ett körförbud som gäller tills vidare. Ett och ett halvt år efter att du beviljats körkort sänder Trafi dig ett brev med en påminnelse om att intyget ska lämnas in.

Förarexamen

När du har fått grundutbildningen kan du avlägga teori- och körprovet för förarexamen vid Ajovarmas serviceställe. När du anmäler dig till förarexamen ska du kunna bestyrka din identitet med exempelvis ditt pass.

Körkortet hem per post

Mottagaren av förarexamen skriver ut ett intyg efter godkänt körprov, och detta kan du använda sex månader i Fastlandsfinland. Det egentliga körkortet sänds per post hem till dig inom cirka tre veckor efter avlagt körprov.

Du ska förnya ditt körkort inom 15 år om du vill hålla din körrätt gällande. Körkortet kan förnyas tidigast 6 månader innan dess giltighetstid går ut.

Efter godkänd förarexamen får du ett körkort som gäller 15 år. Efter 15 år ska körkortet förnyas. Ingen ny förarundervisning eller -examen. Om det ändå har hunnit gå en längre tid sedan körkortets giltighetstid gick ut, kan det krävas en ny förarexamen för ett nytt körkort.

Opprinnelse: Trafi.fi 20.09.16.

Beställ elevens B-Basic och B-Premium tjänster här.

Uusi
ajokorttilaki
tuli voimaan

1.7.2018.

Uutta vastaavaa teoriakoetta voit harjoitella osoitteessa netreeni.fi

Opetusluvalla.fi-sivustolla olevat tekstit perustuvat ennen 1.7.18 voimassaolleeseen ajokorttilakiin.

Päivitämme opetusluvalla.fi-sivuston syksyn 2018 aikana.

Katso lisää Trafin sivulta