Motorcykelkörkort

För att köra en motorcykel behöver du en körrätt för kategori A1, A2 eller A beroende på motorcykelns storlek.

Kategori A1 ger rätt att köra en lätt motorcykel, kategori A2 en medelstor motorcykel och kategori A de allra största motorcyklarna.

Åldersgränsen för ett körkort i kategori A1 är 16 år och för ett kort i kategori A2 18 år. Åldersgränsen för ett körkort i kategori A är 24 år, om kortet avläggs med en förarexamen som första motorcykelkategori.

Vid en uppgradering av körrätten från kategori A2 till kategori A med förarundervisning är åldersgränsen 20 år.

För ett körkort i kategori A ska du alltid ansöka om ett körkortstillstånd. Din ansökan tas emot av Ajovarmas serviceställe.

Förarundervisning

Därefter ska du delta i förarundervisning antingen i en körskola eller med stöd av ett undervisningstillstånd. Du kan också få ett övningstillstånd för självständig körövning med motorcykel.

Du kan delta i förarundervisning tidigast sex månader innan du uppnår minimiåldern för kategorin som ska avläggas.

I alla motorcykelkategorier förutsätts minst 12 timmar teoriundervisning och minst 9 timmar körundervisning. Avvikelser från förarutbildningens fastställda minimiomfattning kan göras i vissa fall.

Förarexamen

När du har deltagit i undervisningen ska du avlägga förarexamen.
Du kan reservera tid för examen på Ajovarmas serviceställe. När du anmäler dig till förarexamen ska du kunna styrka din identitet med till exempel ditt pass.

Förarexamen omfattar ett teori- och hanteringsprov samt körprov i trafik.

Körkortet hem per post

Examensmottagaren utfärdar ett intyg över avlagd examen. Intyget ger dig rätt att köra motorcykel i den kategori du avlagt sex månader i Finland med undantag av Åland.

Det egentliga körkortet sänds per post hem till dig inom cirka tre veckor efter körprovet.

Motorcykelkort som beviljats före 19.1.2013

Innan den nya körkortslagen trädde i kraft (19.1.2013) fanns det två körkortskategorier för motorcykel: A1 och A.

Körrätten för kategori A1 kunde genom ansökan hos polisen uppgraderas till begränsad körrätt för kategori A.

Åldersgränsen för de största motorcyklarna, kategori A, var 21 år före lagändringen, men för personer som fyllt 18 år kunde man bevilja en begränsad körrätt för kategori A, som gav rätt att köra motorcyklar med en begränsad effekt på max 25 kW.

För dessa körrätter avlägsnades begränsningen för kategori A före 19.1.2015. Begränsade A-kategorier som har beviljats före 19.1.2013 är nu alltså obegränsade givet att körrätten fortfarande gäller.

Effektbegränsningen för kategori A med begränsning togs bort efter att den utsatta tiden på 2 år gått ut. För dessa har inte nya körkort som visar körrätten för den större kategori A skickats automatiskt. Den giltiga körrätten framgår dock av begynnelsedatumet för begränsad körrätt för kategori A. Datumet har antecknats på körkortet.

Om du vill kan du hämta ett dubblettkörkort med kategori A antecknad från Trafi. Detta kan behövas till exempel om du kommer att köra motorcykel utomlands. Ansökan om körkortstillstånd tas emot av Ajovarmas betjäningsställe.

Opprinnelse: Trafi.fi 20.09.16.

Beställ elevens A-Basic och A-Premium tjänster här.

Uusi
ajokorttilaki
tuli voimaan

1.7.2018.

Uutta vastaavaa teoriakoetta voit harjoitella osoitteessa netreeni.fi

Opetusluvalla.fi-sivustolla olevat tekstit perustuvat ennen 1.7.18 voimassaolleeseen ajokorttilakiin.

Päivitämme opetusluvalla.fi-sivuston syksyn 2018 aikana.

Katso lisää Trafin sivulta