Undervisningstillstånd

Ansökan om undervisningstillstånd riktas till Trafi. Ansökan tas emot av Ajovarmas serviceställe.

Undervisning med undervisningstillstånd innebär att läraren ger eleven teori- och körundervisning, varefter eleven avlägger förarexamen.

Undervisningen kan inledas när undervisningstillståndet har beviljats. För eleven kan körkortstillstånd sökas i förväg i samband med ansökan om undervisningstillstånd eller i efterhand. Körkortstillståndet ska vara i kraft innan tid för proven för förarexamen bokas.

Ansökan om undervisningstillstånd

Den som ansöker om undervisningstillstånd ska avlägga teoriprovet för lärare med undervisningstillstånd med godkänt resultat på ett serviceställe som tar emot förarexamina (Ajovarma) eller ha ett gällande trafiklärartillstånd.

Sökanden kan beviljas högst tre undervisningstillstånd under tre år. Om sökanden är en nära anhörig eller vårdnadshavare till eleven, kan han eller hon beviljas flera undervisningstillstånd.

Som nära anhörig räknas elevens föräldrar, far- eller morföräldrar, barn, barnbarn och syskon. Uppgifterna om nära släktskap kontrolleras i befolkningsdatasystemet.

Undervisningstillstånd för kategori B

Undervisningstillstånd för kategori B beviljas för två år. Tillståndet kan inte beviljas förrän eleven har fyllt 17 år.

Förutsättningar för beviljande av undervisningstillstånd:

  • sökanden har fyllt 25 år
  • sökanden har haft körkort för kategori B i minst tre år
  • sökanden har avlagt provet för lärare med undervisningstillstånd för kategori B eller har trafiklärartillstånd och
  • sökanden kan till sina personliga egenskaper anses lämplig för utbildningsuppdrag (till exempel körförbud kan påverka undervisningstillståndet). Bedömningen görs av Trafi utifrån uppgifter som hämtas från myndighetsregister.

Ansökan om undervisningstillstånd fylls i på Ajovarmas serviceställe. Läraren ska ta med sig sitt körkort.

För undervisningstillstånd för kategori B kan man som tillståndsinnehavare anteckna två lärare och två elever, om läraren eller lärarna är elevens eller elevernas vårdnadshavare eller nära anhöriga.

Om undervisningstillstånd beviljas två personer ska den ena utnämnas till ansvarig lärare som ger undervisningsintyget. Den ansvariga läraren ska uppges när ansökan lämnas in.

Läraren som ger undervisning i övningsdelen och fördjupningsdelen ska inneha trafiklärartillstånd.

Undervisningstillstånd för andra kategorier

Undervisningstillstånd för andra kategorier beviljas i regel för högst nio månader och kan träda i kraft tidigast sex månader innan eleven uppnår den minimiålder som krävs för beviljande av körkort för den aktuella körrättskategorin.

I fråga om de övriga kategorierna gäller samma förutsättningar för beviljande av undervisningstillstånd som för kategori B med beaktande av följande avvikelser:

  • AM/120 (moped): Den som ansöker om undervisningstillstånd ska ha fyllt 21 år. Sökanden ska ha ett AM/120-körkort som beviljats efter 19.1.2013 eller ett körkort för kategori M som beviljats under perioden 1.6.2011–18.1.2013 och som inkluderar en förarexamen som avlagts med moped eller ett körkort för kategori A som innehafts minst tre år. Ett körkort för kategori M som beviljats 1.6.2011 eller senare ger inte rätt att ge körunderundervisning.
  • AM/121 (lätt fyrhjuling): Den som ansöker om undervisningstillstånd ska ha ett AM/121-körkort som beviljats efter 19.1.2013 eller ett körkort för kategori M som beviljats under perioden 1.6.2011–18.1.2013 och som inkluderar en förarexamen som avlagts med lätt fyrhjuling eller ett körkort för kategori A som innehafts minst tre år.
  • Kategori A (motorcykel): Den som ansöker om ett undervisningstillstånd ska minst tre år ha innehaft ett körkort som ger rätt att köra en motorcykel i samma kategori som undervisningen gäller. En lärare med undervisningstillstånd för kategori A ska ha ett trafiklärartillstånd då det är fråga om en uppgradering till kategori A.
  • Kategori C och D (lastbil och buss): Undervisning med undervisningstillstånd kan endast ges i samband med en läroavtalsutbildning. Läraren ska ha ett tillstånd för trafiklärare för undervisning i kategori C och D samt minst tre år ha innehaft ett körkort som svarar mot undervisningskategorin.

Upphörande av undervisningstillståndet

Tillståndets giltighetstid går ut när den som antecknats som elev i tillståndet godkänts i körprovet för den aktuella kategorin.

Giltighetstiden för undervisningstillståndet för kategori AM går ur när eleven avlägger hanteringsprovet för moped eller körprovet för mopedbil. Undervisningstillståndet överlämnas till den som tar emot förarexamen efter godkänt körprov. Därefter kan tillståndet inte längre användas.

Ett undervisningstillstånd för övnings- och fördjupningsskedet eller för uppgradering av en motorcykelkategori gäller fram till att ett undervisningsintyg utfärdats för undervisningen.

Opprinnelse: Trafi.fi 20.09.16.

Beställ lärarens B-, AM120- och A-kategori tjänster här.

Uusi
ajokorttilaki
tuli voimaan

1.7.2018.

Uutta vastaavaa teoriakoetta voit harjoitella osoitteessa netreeni.fi

Opetusluvalla.fi-sivustolla olevat tekstit perustuvat ennen 1.7.18 voimassaolleeseen ajokorttilakiin.

Päivitämme opetusluvalla.fi-sivuston syksyn 2018 aikana.

Katso lisää Trafin sivulta